Wat u nog moet weten

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing van een arts noodzakelijk. Voor een goede samenwerking stel ik het wel op prijs dat uw huisarts of behandelend specialist op de hoogte is.

Bij het maken van de eerste afspraak vraag ik u om een e-mailadres. U ontvangt dan van mij een mail met daarin een link zodat u digitaal een intakeformulier kunt invullen. Dit intakeformulier graag zo volledig mogelijk invullen. Door middel van dit formulier krijg ik een beeld van de klachten en uw lichamelijke conditie.

Het consult neemt ongeveer een uur in beslag.

De kosten hiervoor bedragen EUR 90,- euro. Bijna alle verzekeraars vergoeden (een deel van) de behandeling. Een vergoedingenlijst van alle verzekeraars is te vinden op www.osteopathie.nl. Als u bent verhinderd, wilt u dit dan 24 uur van te voren doorgeven, anders ben ik genoodzaakt de kosten voor de behandeling in rekening te brengen.