Mijn werkwijze

  • Aan de hand van het ingevulde intakeformulier vindt er tijdens het eerste consult een uitgebreid gesprek plaats. Zo krijg ik een indruk van de ontstaansgeschiedenis van uw klacht.
  • Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats bij alle bewegingssystemen: het bewegingsapparaat, de organen en het craniosacrale systeem. Met mijn handen onderzoek ik de beweeglijkheid van deze systemen.
  • Na het onderzoek bespreken we de bevindingen, de interpretaties en het behandelplan.
  • De behandeling is manueel, dat wil zeggen dat ik uitsluitend met mijn handen behandel. Er wordt geen gebruik gemaakt van medicijnen of apparaten. Het doel is het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren, door de weefsels te ontspannen en de beweeglijkheid te herstellen.
  • Daarnaast geef ik advies op het gebied van voeding, houding, ontspanning en kan ik eventueel een andere vorm van therapie aanraden.
  • Uw lichaam heeft na een behandeling tijd nodig om te reageren op de behandeling. Na 2 tot 8 weken vindt er een herhalingsconsult plaats. De duur van tussenliggende periode is afhankelijk van de aard en de duur van uw klacht.
  • Meestal is er na 3 tot 5 behandelingen een duidelijke verbetering merkbaar. Bij chronische klachten kunnen hiervoor meer behandelingen nodig zijn.